பதிவிறக்கம்

நடராஜ பத்து

நடராஜ பத்து

மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம்நீ
மறைநான்கின் அடிமுடியும்நீ...

  நடராஜ பத்து.pdf


காலபைரவாஷ்டகம்

ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்

தேவராஜ ஸேவ்யமான பாவநாங்க்ரி பங்கஜம்
வ்யாள யஜ்ஞஸூத்ர மிந்துசேகரம் க்ருபாகரம் !...

  ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்.pdf


சுவர்ண பைரவர் அஷ்டகம்

சுவர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் அஷ்டகம்

தனந்தரும்வயிரவன்தளிரடிபணிந்திடின்
தளர்வுகள்தீர்ந்துவிடும்...

  சுவர்ண பைரவர் அஷ்டகம்.pdf


மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்

ஸ்ரீ மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்

தனந்தரும்வயிரவன்தளிரடிபணிந்திடின்
தளர்வுகள்தீர்ந்துவிடும்...

  மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்.pdf


அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி

அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி

நிழற்படம் பதிவிறக்க

  அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி.jpg


புகைப்படங்கள்

தகவல்கள் அறிய

அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி திருகோயில்

திருமயிலை,  ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை,

சென்னை.

தொலைப்பேசி : +91 044 2499 6797