பதிவிறக்கம்

சிவபுராணம்

சிவபுராணம்

நமச்சிவாய வாஅழ்க! நாதன் தாள் வாழ்க!
இமைப் பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க!...

  சிவபுராணம்.pdf


நடராஜ பத்து

நடராஜ பத்து

மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம்நீ
மறைநான்கின் அடிமுடியும்நீ...

  நடராஜ பத்து.pdf


காலபைரவாஷ்டகம்

ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்

தேவராஜ ஸேவ்யமான பாவநாங்க்ரி பங்கஜம்
வ்யாள யஜ்ஞஸூத்ர மிந்துசேகரம் க்ருபாகரம் !...

  ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்.pdf


சுவர்ண பைரவர் அஷ்டகம்

சுவர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் அஷ்டகம்

தனந்தரும்வயிரவன்தளிரடிபணிந்திடின்
தளர்வுகள்தீர்ந்துவிடும்...

  சுவர்ண பைரவர் அஷ்டகம்.pdf


மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்

ஸ்ரீ மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்

தனந்தரும்வயிரவன்தளிரடிபணிந்திடின்
தளர்வுகள்தீர்ந்துவிடும்...

  மார்க்கபந்து ஸ்தோத்திரம்.pdf


ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய
ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ...

  ஓம்நமோ நமசிவாய.pdf


திருஆலவாய்ப் பதிகம்

திருஆலவாய்ப் பதிகம்

மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தர மாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு...

  திருஆலவாய்ப் பதிகம்.pdf


நமச்சிவாயப் பதிகம்

நமச்சிவாயப் பதிகம்

சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்...

  நமச்சிவாயப் பதிகம் .pdf


அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி

அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி

நிழற்படம் பதிவிறக்க

  அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி.jpg


புகைப்படங்கள்

தகவல்கள் அறிய

அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி திருகோயில்

திருமயிலை,  ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை,

சென்னை.

தொலைப்பேசி : +91 044 2499 6797